ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജെ.സി.ഐ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ തുണി സഞ്ചി വിതരണം നടത്തി

ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജെ.സി.ഐ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ തുണി സഞ്ചി വിതരണം നടത്തി

Continue Reading

ഇരിങ്ങാലക്കുട ലയണ്‍സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ക്യാന്‍സര്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ സെമിനാര്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാന്തിനികേതന്‍ സ്‌ക്കൂളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ലയണ്‍സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ക്യാന്‍സര്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ സെമിനാര്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാന്തിനികേതന്‍ സ്‌ക്കൂളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Continue Reading

പാചകവാതകവില വര്‍ധനവില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ചൂട്ടും കലവുമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ സ്ത്രികളുടെ പ്രതിഷേധം

പാചകവാതകവില വര്‍ധനവില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ചൂട്ടും കലവുമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ സ്ത്രികളുടെ പ്രതിഷേധം

Continue Reading

ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ബോട്ടണി വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന ശില്പശാലക്ക് തുടക്കമായി.

ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ബോട്ടണി വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന ശില്പശാലക്ക് തുടക്കമായി.

Continue Reading