ബീച്ച് ഹാക്കത്തോണ്‍രണ്ടാം പതിപ്പ് ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.2020 ഫെബ്രുവരി 14,15 തിയ്യതികളില്‍ അഴിക്കോട് മുനയ്ക്കല്‍ ബീച്ചിലാണ് ബീച്ച് ഹാക്കത്തോണ്‍ 2020 നടത്തുന്നത്.

ബീച്ച് ഹാക്കത്തോണ്‍രണ്ടാം പതിപ്പ് ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.2020 ഫെബ്രുവരി 14,15 തിയ്യതികളില്‍ അഴിക്കോട് മുനയ്ക്കല്‍ ബീച്ചിലാണ് ബീച്ച് ഹാക്കത്തോണ്‍ 2020 നടത്തുന്നത്.

Continue Reading

നികുതി പിരിവില്‍ പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിന് വീണ്ടും നേട്ടം.2019 -20 വര്‍ഷത്തിലെ നികുതി പിരിവ് ജനുവരിയില്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സംസ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനവും പൂമംഗലം പഞ്ചായത്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

നികുതി പിരിവില്‍ പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിന് വീണ്ടും നേട്ടം.2019 -20 വര്‍ഷത്തിലെ നികുതി പിരിവ് ജനുവരിയില്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സംസ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനവും പൂമംഗലം പഞ്ചായത്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

Continue Reading

നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായി മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഷണ്‍മുഖം കനാല്‍ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകര്‍ന്ന് വീണു,നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ വന്‍ അഴിമതിയെന്നാരോപണം

നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായി മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഷണ്‍മുഖം കനാല്‍ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകര്‍ന്ന് വീണു,നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ വന്‍ അഴിമതിയെന്നാരോപണം

Continue Reading

കഞ്ചാവ് വാങ്ങുവാന്‍ ബൈക്ക് മോഷണം നടത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി.

കഞ്ചാവ് വാങ്ങുവാന്‍ ബൈക്ക് മോഷണം നടത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി.

Continue Reading