വ്യാജലൈസന്‍സ് നിര്‍മ്മിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മാര്‍ച്ച് നടത്തി

വ്യാജലൈസന്‍സ് നിര്‍മ്മിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മാര്‍ച്ച് നടത്തി

Continue Reading

മാടായിക്കോണം നടുവിലാലിന് സമീപമുള്ള നവീകരിച്ച കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മാടായിക്കോണം നടുവിലാലിന് സമീപമുള്ള നവീകരിച്ച കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Continue Reading

പുരാരേഖകള്‍ക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സിലെ മലയാള വിഭാഗത്തില്‍ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം ഒരുങ്ങി.

പുരാരേഖകള്‍ക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സിലെ മലയാള വിഭാഗത്തില്‍ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം ഒരുങ്ങി.

Continue Reading

ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ മേഖലയിലേക്ക് പുതു വെളിച്ചം പകര്‍ന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളേില്‍ സ്‌പേസ് സെമിനാര്‍

ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ മേഖലയിലേക്ക് പുതു വെളിച്ചം പകര്‍ന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളേില്‍ സ്‌പേസ് സെമിനാര്‍

Continue Reading