മാപ്രാണം ചാത്തന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഹാള്‍ നിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു, മണ്ണ് അനധികൃമായി കടത്തുന്നതായി ആക്ഷേപം

മാപ്രാണം ചാത്തന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഹാള്‍ നിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു, മണ്ണ് അനധികൃമായി കടത്തുന്നതായി ആക്ഷേപം

Continue Reading

നാഷണല്‍ സ്‌കൂളിലെ എന്‍ .എസ് .എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്തദാനക്യാമ്പ് നടത്തി

നാഷണല്‍ സ്‌കൂളിലെ എന്‍ .എസ് .എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്തദാനക്യാമ്പ് നടത്തി

Continue Reading

ദേശീയ സസ്യ ജനിതക സംരക്ഷണ പുരസ്‌കാരം അവിട്ടത്തൂര്‍ സ്വദേശി പ്ലാവ് ജയന്.കാര്‍ഷിക രംഗത്ത് രാജ്യത്ത് നല്‍കുന്ന ഉയര്‍ന്ന പുരസ്‌കാരങ്ങളിലെന്നാണിത്.

ദേശീയ സസ്യ ജനിതക സംരക്ഷണ പുരസ്‌കാരം അവിട്ടത്തൂര്‍ സ്വദേശി പ്ലാവ് ജയന്.കാര്‍ഷിക രംഗത്ത് രാജ്യത്ത് നല്‍കുന്ന ഉയര്‍ന്ന പുരസ്‌കാരങ്ങളിലെന്നാണിത്.

Continue Reading

റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്ന് ബില്‍ ചോദിച്ച് വാങ്ങണം മറക്കരുത്… നമ്മുക്ക് തരാത്ത സാധനങ്ങള്‍ മറിച്ച് വിറ്റോ എന്ന് നമ്മുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പരിശോധിക്കാം…

റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്ന് ബില്‍ ചോദിച്ച് വാങ്ങണം മറക്കരുത്… നമ്മുക്ക് തരാത്ത സാധനങ്ങള്‍ മറിച്ച് വിറ്റോ എന്ന് നമ്മുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പരിശോധിക്കാം…

Continue Reading

കാട്ടൂരില്‍ അനധികൃത മത്സ്യവില്‍പനശാലകള്‍ക്കെതിരെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

കാട്ടൂരില്‍ അനധികൃത മത്സ്യവില്‍പനശാലകള്‍ക്കെതിരെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

Continue Reading