അഡ്വ. സി ആര്‍ സി മോനോന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഹാളിന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു

അഡ്വ. സി ആര്‍ സി മോനോന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഹാളിന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു

Continue Reading

ശ്രീ കൂടല്‍മാണിക്യം ദേവസ്വവും നാദോപാസന ഇരിങ്ങാലക്കുടയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പ്രഥമ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം സെപ്റ്റംബര്‍ 29 ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 7 തിങ്കളാഴ്ച വരെ

ശ്രീ കൂടല്‍മാണിക്യം ദേവസ്വവും നാദോപാസന ഇരിങ്ങാലക്കുടയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പ്രഥമ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം സെപ്റ്റംബര്‍ 29 ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 7 തിങ്കളാഴ്ച വരെ

Continue Reading