അപൂര്‍വ്വയിനം ചിലന്തിയുടെ വ്യാപനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സൂചനയെന്നു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ജൈവവൈവിദ്ധ്യ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍

അപൂര്‍വ്വയിനം ചിലന്തിയുടെ വ്യാപനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സൂചനയെന്നു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ജൈവവൈവിദ്ധ്യ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍

Continue Reading

പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകള്‍ക്ക് ശവകുടീരം തീര്‍ത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജില്‍ പെന്‍ ഡ്രൈവ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകള്‍ക്ക് ശവകുടീരം തീര്‍ത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജില്‍ പെന്‍ ഡ്രൈവ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

Continue Reading

സുപ്രസിദ്ധ കഥകളി നടന്‍ പള്ളിപ്പുറം ഗോപാലന്‍നായരാശാന്റെ സ്മരണാര്‍ത്ഥമുള്ള പള്ളിപ്പുറം സുവര്‍ണ്ണമുദ്ര കലാമണ്ഡലം അപ്പുമാരാര്‍ക്ക്

സുപ്രസിദ്ധ കഥകളി നടന്‍ പള്ളിപ്പുറം ഗോപാലന്‍നായരാശാന്റെ സ്മരണാര്‍ത്ഥമുള്ള പള്ളിപ്പുറം സുവര്‍ണ്ണമുദ്ര കലാമണ്ഡലം അപ്പുമാരാര്‍ക്ക്

Continue Reading

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നെല്‍കൃഷി പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ പാഠം ഒന്ന് പാടത്തേക്ക് പദ്ധതിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ തുടക്കമായി.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നെല്‍കൃഷി പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ പാഠം ഒന്ന് പാടത്തേക്ക് പദ്ധതിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ തുടക്കമായി.

Continue Reading