കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ നഗരം ഇനി ക്യാമറക്കണ്ണുകളാല്‍ ഭദ്രം, ആദ്യഘട്ടമായി 17 ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ നഗരം ഇനി ക്യാമറക്കണ്ണുകളാല്‍ ഭദ്രം, ആദ്യഘട്ടമായി 17 ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

Continue Reading

കോന്തിപുലം പാടശേഖരത്തില്‍ വാഹനം കഴുകാന്‍ എത്തിയ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലിയില്‍ കണ്ടെത്തി

കോന്തിപുലം പാടശേഖരത്തില്‍ വാഹനം കഴുകാന്‍ എത്തിയ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലിയില്‍ കണ്ടെത്തി

Continue Reading

വെള്ളാങ്കല്ലൂരിലെ ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്കിംങ്ങ് കേന്ദ്രമാകുന്നതായി പരാതി

വെള്ളാങ്കല്ലൂരിലെ ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്കിംങ്ങ് കേന്ദ്രമാകുന്നതായി പരാതി

Continue Reading

നിയമലംഘനം നടത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേയ്ക്ക് സര്‍വ്വീസ് നടത്തിയ അന്യസംസ്ഥാന ലോറി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു

നിയമലംഘനം നടത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേയ്ക്ക് സര്‍വ്വീസ് നടത്തിയ അന്യസംസ്ഥാന ലോറി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു

Continue Reading