ചന്ദ്രയാന്‍ 2 ബഹിരാകശത്തേയ്ക്ക് പറക്കുമ്പോള്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാര്‍ക്കും അഭിമാനിക്കാം ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത് കോണത്ത് കുന്നില്‍

ചന്ദ്രയാന്‍ 2 ബഹിരാകശത്തേയ്ക്ക് പറക്കുമ്പോള്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാര്‍ക്കും അഭിമാനിക്കാം ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത് കോണത്ത് കുന്നില്‍

Continue Reading

‘ചരിത്രവും മിത്തും കൂടി കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൂടല്‍മാണിക്യം കവളപ്പാറ കൊമ്പന്‍ എന്ന ആനയുടെ കഥ.

‘ചരിത്രവും മിത്തും കൂടി കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൂടല്‍മാണിക്യം കവളപ്പാറ കൊമ്പന്‍ എന്ന ആനയുടെ കഥ.

Continue Reading

രോഗവാഹക കൊതുകുകളുടെ ജനിതക പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജ് നടത്തിയ ഗവേഷണം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു.

രോഗവാഹക കൊതുകുകളുടെ ജനിതക പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജ് നടത്തിയ ഗവേഷണം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു.

Continue Reading

1936 ഫെബ്രുവരി 8 ന് സ്ഥാപിതമായ ഇരിങ്ങാലക്കുട മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് ഇന്ന് 83 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഇത്തിരി പഴയ ചരിത്രം ഒന്ന് ചികഞ്ഞ് നോക്കിയാലോ വീഡീയോ കാണാം…

1936 ഫെബ്രുവരി 8 ന് സ്ഥാപിതമായ ഇരിങ്ങാലക്കുട മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് ഇന്ന് 83 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഇത്തിരി പഴയ ചരിത്രം ഒന്ന് ചികഞ്ഞ് നോക്കിയാലോ വീഡീയോ കാണാം…

Continue Reading

ഇരിങ്ങാലക്കുട സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വളപ്പിലെ സ്‌പെഷല്‍ സബ് ജയില്‍ നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തിന് ഠാണവ് എന്ന പേര് വന്നതിന് പിന്നില്‍ സുപ്രധാന സ്ഥാനം വഹിയ്ക്കുന്ന ആരും കയറാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട.മറ്റൊന്നുമല്ല ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് ജയില്‍.

Continue Reading

പ്രശസ്ത കലാക്കാരന്‍ ഗീതാനന്ദന് അവിട്ടത്തൂരിന്റെ പ്രണാമമായി ഗീതാനന്ദന്‍ സ്മൃതിസന്ധ്യ

പ്രശസ്ത കലാക്കാരന്‍ ഗീതാനന്ദന് അവിട്ടത്തൂരിന്റെ പ്രണാമമായി ഗീതാനന്ദന്‍ സ്മൃതിസന്ധ്യ

Continue Reading